MENY

Sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet

 

Kvernevik AS er innvilga sentral godkjenning for ansvarsrett på fylgjande område:

* Prosjektering av Overordna ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjonar) i tiltaksklasse 1

* Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1

* Prosjektering av Konstruksjonssikkerheit i tiltaksklasse 1

* Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1

* Utførelse av Overordna ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjonar) i tiltaksklasse 1

* Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

* Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

* Utførelse av Plasstøypte betongkonstruksjonar i tiltaksklasse 1

* Utførelse av Tømrararbeid og montering av trekonstruksjonar i tiltaksklasse 1

* Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

 

Godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet

 

 

 

   

Kvernevik AS

Nordfjordvegen 7621
6711 Bryggja

Web: www.kvernevik.as
E-post: post@kvernevik.as
Tlf.: 959 47 123

Kart administrasjon