MENY

Referanseprosjekt:

 

Halsørsanden bustadfelt, Vågsøy kommune

Utbygging av boligfelt, 5 tomter. Reguleringsplan, prosjektering, grunnarbeid og VA.

År: Under arbeid

 

Krakereid bustadfelt, Selje kommune.

Utbygging av boligfelt, 29 tomter. Reguleringsplan, prosjektering, grunnarbeid og VA.

År: Under arbeid

Oppdragsgjevar: Buivest AS

 

Ervik kyrkjegard, Selje kommune

Utviding av kyrkjegard, opparbeiding av parkeringsplass og oppsetjing av serviceanlegg. 

År: 2011/12

Oppdragsgjevar: Selje kyrkjelege fellesråd

 

Selje Skule, Selje kommune

Grunnarbeid ved utbygging av ny fløy Selje Skule

År: 2011

Oppdragsgjevar: UNU AS

 

Øksfjordtunellen Øksfjord kommune.

Boring av hol for PE-skumboltar.

År: 2011

Oppdragsgjevar: Hans Johnny Høgås AS

 

Hafstaddammen, Tingvoll kommune.

Boring av forankringsboltar til ny damplate.

År: 2010/2011

Oppdragsgjevar: A. Vaage AS

 

Lotetunnelen, Eid kommune.

Boring/sprenging av ny grøft, boring for sikringsboltar og strossing i tunnelen.

År: 2010

Oppdragsgjevar: Hans Johnny Høgås AS

 

Værradar Vestkapp, Selje kommune

Grunnarbeid samt blending av veirradar med naturstein.

År: 2009

Oppdragsgjevar: Meterologisk institutt.

 

Steinsvik Kraftverk, Volda kommune.

Grunnarbeid ved inntaksdammar, inklusiv boring for sikringsboltar og injisering. Strossing av tunnel ved inntak. 

År: 2007/2008

Oppdragsgjevar: A. Våge AS og K.A. Aurstad AS

 

Nabbetangen bustadfelt, Selje kommune

Alt av grunnarbeid, VA.

År: 2006

Oppdragsgjevar: Byggmester Bjarne Krakereid

 

Strandli bustadfelt, Selje kommune

Utbygging av Strandli bustadfelt på Stadlandet m. infrastruktur og VA.

År: 2006

Oppdragsgjevar: Dragebygg AS

 

Honningsvåg Havn, Selje kommune

Bygging av Honningsvåg havn, molo på 110m samt naustområde på 1500m2.

År: 2006

Oppdraggjevar: Selje Kommune

 

Næringstomt Toyota Nordfjord, Vågsøy kommune

Utbygging av næringstomt i Deknepoll for Toyota Nordfjord.

År: 2005

Oppdragsgjevar: Toyota Nordfjord As

 

Mehuken Vindmøllepark, Vågsøy kommune

Alt av grunnarbeid (oppbygging av vindmøllefundament, veger, grøfter).

År: 2001

Oppdragsgjevar: Kvalheim Kraft

 

 

 

   

Kvernevik AS

Nordfjordvegen 7621
6711 Bryggja

Web: www.kvernevik.as
E-post: post@kvernevik.as
Tlf.: 959 47 123

Kart administrasjon