Grunn- og

betongentreprenør

godkjenningar

Download icon
Merke som bekrefter sentral godkjenning

utførelse

innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

utførelse

landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

utførelse

plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

utførelse

riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1

utførelse

vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

utførelse

veg- og grunnarbeid

Tiltaksklasse 2

Merke som bekrefter godkjenning som lærlingbedrift

godkjenningar

Download icon
Merke som bekrefter sentral godkjenning

utførelse

innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

utførelse

landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

utførelse

plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Merke som bekrefter godkjenning som lærlingbedrift

utførelse

riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1

utførelse

veg- og grunnarbeid

Tiltaksklasse 2

utførelse

vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

adresse

Org.nr: 825 777 482

kvernevik as
Nordfjordvegen 7621
6711 bryggja

Org.nr: 825 777 482

kvernevik as
Nordfjordvegen 7621
6711 bryggja